Párnica, okres Dolný Kubín
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 11 (5+4+2)


1927, Emanuel Stein – novostavba

August 1927 (údaj zo zborového archívu). Opravy a prestavby neboli zistené.

Nástroje tejto firmy sú učebnicovým príkladom negatívneho vplyvu továrenskej výroby hudobných nástrojov na kvalitu zvuku a demonštrujú úpadkový trend organárstva na začiatku 20. storočia. Vo farskom archíve sa nachádza celý spis o stavbe organu, ako aj návrhy na stavbu organov a cenové ponuky od firiem Rieger a Melzer.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Výroba varhan a harmónií // EMANUEL ŠTEIN / v KUTNÉ HOŘE
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalPrincipal flétnovýSubbas16´
KrytSalicionalViolon Cello
GambaCelestis  
OktávaVoix Celestis  
Mixtura 3x2 2/3´    

Spojky: Super-spojka I, Spojka manuálu, Spojka superokt. II. k I. man, Spojka ped. s I. man., Spojka ped. s II. man.
Pevné kombinácie: Piano, Mezzo-Forte, Forte, Pleno
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)