Zázrivá, okres Dolný Kubín
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/19 (8+8+4/3)


40. r. 20. stor., Rieger – novostavba

Opus 2964 (údaje z hracieho stola), postavený v 1. polovici 40. rokov 20. storočia.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Oprava, čistenie a ladenie.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Opus 2964 / RIEGER
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bourdon16´KrytSubbas16´
PrincipálAeolinaJemný bas16´ (trans.)
DulcianaUnda maris8´+ 8´Principálbas
SalicionálMalý principálCello
OktávaBlokflauta  
Medená flautaDolce  
Flauto dolceQuintadéna  
Mixtura 5-6xSesquialtera 2x1 1/3´  

Spojky: II/I 16´, II/I 8´, II/I 4´, I 4´, II 16´, II 4´, II/P 8´, I/P 8´
Voľné kombinácie: 1
Pevné kombinácie: piano, mezzoforte, forte, tutti
Pomocné zariadenia: Žaluziové cresc. II. man., Crescendo, Vyp. crescenda, Vyp. ruč. reg., Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)