Archív organov, okres
Virtuálny archív zaniknutých organov

Jednomanuálový organ bez pedála I / 6


Organ postavený v roku 1898 pre Kostol sv. Jozefa v Krivej stál v rokoch 1949 – 2014 v Kostol sv. Gála v Žaškove ako súčasť zostaveného dvojmanuálového organa. V súčasnosti je nástroj rozobraný a uložený v budove r. kat. fary v Žaškove.

1898, Rieger – novostavba

Opus 675 (údaje z katalógu organov firmy Rieger). Organ bol postavený pre r. kat. Kostol sv. Jozefa v obci Krivá (svedčia o tom nápisy na organovej skrini KRIVA a záznam v katalógu organov firmy Rieger: 675. Kriva Ungarn).

okolo 1949, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený do r. kat. Kostol sv. Gála v Žaškove. Po premiestnení bol hrací stôl rozšírený o II. manuál a registrové ťahadlá, ktorým sa ovládal pozitív (pozri súčasný organ v Kostol sv. Gála). Pravdepodobne pribudol aj privesený, zaznamenaná bola tiež prestavba registra Rauschquinte.

90. r. 20. stor., neznámy organár – odstránenie nástroja

Celý nástroj (oba organy) bol pre veľmi zlý technický stav uložený do farskej budovy.

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
Principal  
Gedeckt  
Salicional  
Octave4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Mixtura 4x  

Mechanické traktúry, kužeľková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)