Liptovská Lúžna, okres Ružomberok
Kostol Najsvätejšej Trojice

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


začiatok 20. stor., Sándor Országh – novostavba

Organ postavený približne v 1. desaťročí 20. storočia. Nástroj sa zachoval takmer v pôvodnom stave, pravdepodobne nahradené boli iba prospektové píšťaly. Otázny je tiež pôvod registra Dulcia.

90. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Podľa stavu nástrojovej časti bol organ viac ráz opravovaný, naposledy v 90. rokoch 20. storočia.

Prieskum: Marek Cepko, 2007
Országh Sándor / cs. és kir. szállitó / orgona gyára / Rákospalota-Ujfalú Budapest mellett.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
BourdonCelló
Gamba  
Salicionál  
Octáv   
Fuvola  
Dulcia  
Mixtura 3x  

Spojky: Pedál-Copula
Pevné kombinácie: P, MF, F, FF
Pomocné zariadenia: Z. Sz (zapínač ručných registrov), Tremolo

Pneumatické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)