Partizánska Ľupča, okres Liptovský Mikuláš
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13/12 (5+5+3/2)


1926, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 2234.

Prieskum: Marek Cepko, 2008
Opus 2234 / RIEGER
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Violin-PrincipalViolon16´
PrincipalFlûte harmoniqueSubbbas16´
GambaAeolinaOktav-Bas8´ (ext.)
OktavaVox coelestis  
Mixtura 4x2 2/3´Fléta pričná  

Spojky: Super I, Super II, Sub II, II/I, Super II/I, Sub II/I, I/Ped., II/Ped.
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno
Pomocné zariadenia: Žaluzie II.M., Crescendo, Zapínač registrového crescenda

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)