Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, okres Liptovský Mikuláš
Kostol sv. Mikuláša

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 13 (6+5+2)


zač. 20. stor., Karel Neusser – novostavba

Organ s príkladnou romantickou dispozíciou. Nástroj sa zachoval v pôvodnom stave vrátane prospektových píšťal.

Prieskum: Marek Cepko, 2008
K. Neusser / Neutitschein
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalGemshornSubbass16´
GedecktAeolinaCello
GambaVox coelestis  
SalicionálFugara  
OctavePiccolo  
Mixtur 4x2 2/3´    

Spojky: Manual-Coppel II/I, Pedal-Coppel I/P, Pedal-Coppel II/P, Sub-Octav-Coppel II/I, Super-Octav-Coppel II/I
Pevné kombinácie: Piano (P), Mezzoforte (MF), Forte (F)
Pomocné zariadenia: Zaluzia II. man., Crescendo De-Crescendo, Zapínač registrového crescenda (CR), Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)