Jablonica, okres Senica
Kostol sv. Štefana Uhorského

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23 (11+6+6)


1844, Martin Šaško st. – novostavba

Údaje na hracom stole a na skrini pozitívu. Organ nebol prestavaný.

1968, Otokár Vážanský – oprava

1986, Marian Alojz Mayer, Miroslav Jablonský – oprava

Oprava hracej traktúry zameraná najmä na výmenu polámaných uholníkov a ramienok hriadeľov.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, krátka oktáva)
Bourdon16´Fl. majorPrincipalbass16´
PrincipalSalicionalSubbass16´
PortunalPrincipal Octavbass 2x8´+ 8´
Fl. amabilisFl. minorApertabass 2x8´+ 4´
QuintatönSalicetOctavbass
Unda maris 2x8´+ 4´OctavaCornettbass 3x5 1/3´
Octava    
Flauta    
Quinta 2x2 2/3´+ 2´    
Mixtura 6x    
Cornett 4x1 1/3´    

Spojky: Manuál I-II, Spojka Octava I (v rozsahu h – f2)
Tremulant II

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)