Letanovce, okres Spišská Nová Ves
Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)


20. r. 20. stor., Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 2127. Organ postavený začiatkom 20. rokov 20. storočia, pôvodne mohol mať asi 6 registrov (5+1).

60./70. r. 20. stor., Štefan Gábor, Imrich Kmetz – prestavba

Prestavba a rozšírenie v snahe o priblíženie sa k dispozičným ideálom organovej reformy. V súčasnosti sa podobné prestavby hodnotia negatívne, narušením pôvodnej koncepcie nástrojov sa dramaticky znižuje ich umelecko-estetická hodnota. Z pôvodného organa sa z určitosťou zachovali registre Principál 8´, Bourdon 8´, Salicionál 8´, Oktáva 4´ a časť píšťal registra Subbass 16´.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
Opus 2127 / RIEGER
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
Bourdon  
Salicional  
Oktáva  
Flöte d´amour  
Quint dolc.2 2/3´  
Prestant  
Doublett 2x1 1/3´  

Spojky: Man./Ped., Super-Oktáv
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)