Kluknava, okres Gelnica
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)


1. pol. 20. stor., Emanuel Stein, Bohumil Tuček – novostavba

Organ postavila firma Emanuel Stein & Bohumil Tuček, Kutná Hora, v prvých desaťročiach 20. storočia.

20. storočie, neznámy organár – prestavba

Dispozičné úpravy – pôvodné registre Gamba 8´ a Vox coelestis 8´ nahradené novými: Nasard 2 2/3´ a Kamzík 2´. Prebudovaný bol aj register Mixtura.

2008, Eduard Mašlár, Radomír Mašlár – oprava

Oprava, čistenie, ladenie. Výmena tesnení plochých ventilov, výmena časti píšťal, oprava mechov.

Prieskum: Marek Cepko, 2010
Emanuel Stein a Bohumil Tuček / výroba varhan a harmonií / Hora Kutná
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass 16´ 
Kryt  
Salicional  
Octav  
Flétna dutá  
Nasard2 2/3´  
Kamzík  
Mixtura 3x  

Spojky: Spojka superoktavní, Spojka pedálu s manuálem
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Pleno

Tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická. Vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)