Jasov, okres Košice-okolie
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (10+1)


Organ v sanktuáriu je napriek generálnej oprave okolo roku 1995 celkom nefunkčný – úplne zlyhala tónová traktúra.

1942, József Angster – novostavba

Jednomanuálový organ s pedálom na rozhraní sanktuária a lode kostola, v jednom z oratórií, bol postavený firmou Angster Jószef, Pécs, v roku 1942 ako súčasť opusu 1250. Spolu s ním bol úplne prestavaný dvojmanuálový organ na zadnej empore, pričom oba nástroje sa ovládali spoločným trojmanuálovým elektrickým hracím stolom umiestneným pri hlavnom oltári v sanktuáriu kostola.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Odstránenie elektrickej traktúry spájajúcej trojmanuálový hrací stôl s organom na zadnej empore.

1995, neznámy organár – generálna oprava

Oprava, čistenie, ladenie nástroja v oratóriu.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
KÉZITETTE / ANGSTER ORGONAGYÁR / PÉCS / Op.1250 1942. // TERVEZTÉK: / GEYER JÓZSEF Op.68 / OROSZ MARIAN Dr.SPILKA LÖRING / 1941-1942.
Manuál (C – a3, 58 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Kettöss fedettFedett basszus16´
Qiuntazó  
Füzfasip  
Kupakos fuvola  
Hárfás föjáték  
Erdeisip  
Kis quinta1 1/3´  
Csengöfuvola  
Terciás cimbel 3x4/5´  
Görbe kürt  

Elektrické traktúry, vzdušnice s registrovými kancelami.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)