Jaslovské Bohunice, okres Trnava
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála I / 8


1841, Martin Šaško st. – novostavba

Kontrakt na nový nástroj podpísali už v roku 1838. Podľa zmluvy mal organ prvý raz zaznieť na hody v roku 1839, t. j. koncom septembra, no Šaško nástroj dokončil až o dva roky neskôr. Objednávateľ zaň zaplatil 1410 šajnových zlatých v štyroch ročných splátkach v období medzi rokmi 1839 – 1842.

1933, neznámy organár – oprava

1966, Pavol Baxa st. – oprava

Inštalácia nového elektrického čerpadla vzduchu.

1979, Jan Kubát – generálna oprava

Pri sanačných prácach v interiéri kostola v roku 1970 bol organ veľmi znečistený a časť píšťal poškodená. V roku 1979 sa uskutočnila významná generálna oprava spojená s konzervovaním nástroja. Prácu realizoval Okresný podnik služieb v Kutnej Hore pod vedením Jana Kubáta (Jan Kubát, Pavel Doubek, Miroslav Zadák). 23. novembra 1979, po 62 rokoch, bolo do prospektu vsadených 20 nových píšťaly. Pôvodné boli zrekvírované počas 1. svetovej vojny, v roku 1917.

1998, Belák & Bednár – generálna oprava

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – f3)
Bourdon16´
Principál
Flauta
Salicionál
Oktáva
Flauta minor
Kvinta-Superoktáva2 2/3´ + 2´
Mixtúra 4x1 1/3´ (rep. c1, c2, c3)

Spojky: Super (mechanická, a – f2)
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)