Bratislava – Staré Mesto, okres Bratislava I
Nový kostol ev. a. v.

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 32/28 (8+8+6+10/6)


50. r. 20. stor., Steinmeyer G. F. & Co. – novostavba

Rok výroby aj pôvodná lokalita organa sú neznáme. Firmu v čase stavby viedol Hans Steinmeyer (3. generácia).

1999, Vladimír Gazdík – premiestnenie nástroja

Organ bol prevezený z Nemecka na Slovensko a postavený v kostole ev. a. v. v Bratislave. Nástroj je vo všetkých častiach pôvodný, okrem organovej skrine a prospektu, ktoré pochádzajú z r. 1999.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)
Quintade16´Grobgedackt
EngprinzipalQuintadena
RohrflöteEngprinzipal
OktavNachthorn
Nasat2 2/3´Schwegelpfeife
WaldflöteTerzian 2x1 3/5´+ 1 1/3´
Mixtur 5x1 1/3´Helle Cymbel 5x2/3´
EngtrompeteKrummhorn
-   
III. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Singend GedacktSubbaß16´
SpillflöteQuintade16´ (trans. I)
EngprinzipalOktavbaß
SiffletFlötenbaß8´ (trans. I)
Scharff 4x1/2´Pommer
RegalBauernpfeife2´ (trans. I)
  Rauschpfeife 4x2 2/3´
  Fagott16´
  Trompete8´ (trans. I)
  Singend Cornett

Spojky: III-II, III-I, II-I, III-P, II-P, I-P
Voľné kombinácie: Fr. K. 1, Fr. K. 2
Pevné kombinácie: Tutti
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Walze, Walze ab, Handregister ab, Zungen ab, vypínače jednotlivých jazykov, Tremulant III, Tremulant II

Elektropneumatické traktúry, výpustné (taškové) vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)