Bratislava – Staré Mesto, okres Bratislava I
Nový kostol ev. a. v.

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 32/28 (8+8+6+10/6)


50. r. 20. stor., Steinmeyer G. F. & Co. – novostavba

Rok výroby aj pôvodná lokalita organa sú neznáme. Firmu v čase stavby viedol Hans Steinmeyer (3. generácia).

1999, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prevezený z Nemecka na Slovensko a postavený v kostole ev. a. v. v Bratislave. Nástroj je vo všetkých častiach pôvodný, okrem organovej skrine a prospektu, ktoré pochádzajú z r. 1999.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)
Quintade16´Grobgedackt
EngprinzipalQuintadena
RohrflöteEngprinzipal
OktavNachthorn
Nasat2 2/3´Schwegelpfeife
WaldflöteTerzian 2x1 3/5´+ 1 1/3´
Mixtur 5x1 1/3´Helle Cymbel 5x2/3´
EngtrompeteKrummhorn
-----   
III. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Singend GedacktSubbaß16´
SpillflöteQuintade16´ (trans. I)
EngprinzipalOktavbaß
SiffletFlötenbaß8´ (trans. I)
Scharff 4x1/2´Pommer
RegalBauernpfeife2´ (trans. I)
  Rauschpfeife 4x2 2/3´
  Fagott16´
  Trompete8´ (trans. I)
  Singend Cornett

Spojky: III-II, III-I, II-I, III-P, II-P, I-P
Voľné kombinácie: Fr. K. 1, Fr. K. 2
Pevné kombinácie: Tutti
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Walze (registrový valec), Walze ab (vypínač valca), Handregister ab (vypínač ručných registrov), Zungen ab (vypínač jazykov), Tremulant III, Tremulant II, vypínače jednotlivých jazykových registrov

Elektropneumatické traktúry, výpustné (taškové) vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)