Rohožník, okres Malacky
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)


1860, Karol Klöckner – novostavba

Údaje v organe. Organ nebol prestavaný.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli neskôr nahradené.

neznámy rok, neznámy organár – oprava

Vymenené boli organové mechy.

60. r. 20. stor., Pavol Baxa st. – oprava

Oprava spojená s konzervovaním.

90. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Oprava menšieho rozsahu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipálSubbas16´
CoppelOktávbas
SolicinalKvintbas 2x5 1/3´+ 4´
Oktáva  
Flauta  
Flauta špicatá  
Superoktáva  
Mixtúra 3x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)