Vaďovce, okres Nové Mesto n.Váhom
Kostol sv. Michala, archanjela

Organový pozitív I / 6


1. pol. 18. stor., neznámy organár, Martin Zorkovský st. – novostavba

Autor neznámy, je možné, že sa jedná o pozitív Martina Zorkovského z Kremnice. Organ bol postavený v 1. polovici 18. storočia, i keď podľa údajov v literatúre sa do Vaďoviec dostal v r. 1788. Nástroj nebol prestavaný.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované počas prvej svetovej vojny boli neskôr nahradené.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Kopula
Principál
Flauta
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Sedecima

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)