Vieska nad Žitavou, okres Zlaté Moravce
Kostol sv. Juraja

Organový pozitív I / 7


1727, Martin Zorkovský st. – novostavba

Údaj na čele ventilu C. Podľa dr. Gergelyiho bol organ pôvodne určený pre kaplnku v Slepčanoch.

1763, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa do Viesky. Údaj podľa dr. Gergelyiho.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

1980, Otmár Gergelyi – oprava

Nahradenia prospektových píšťal zrekvirovaných počas 1. svetovej vojny.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2003
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Flauta maior
Principál
Flauta minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Superoktáva
Mixtura 2x1/2´

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)