Komárno, okres Komárno
Bazilika sv. Ondreja

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 51/49 (17/16+13+9+12/11)


Organ staval chýrny, v tej dobe viedenský organár, Carl Buckow, za 12.000 zlatých. Bol to vôbec prvý trojmanuálový organ postavený na území Slovenska. Dňa 4. mája 1863 udrel do organa blesk, našťastie ho nezapálil, len ho poškodil (škoda predstavovala približne 100 zlatých). Staviteľ organa umrel pred jeho dokončením 16. mája 1864 v Komárne. Nástroj potom dokončil Buckowov spolupracovník Johann Rumpel. V máji (25. alebo 26.) 1865 ho vysvätil ostrihomský primas.

Organ mal 41 registrov, registrových manubrií bolo až 54. Vzdušnice boli zásuvkové, traktúry mechanické. V r. 1898 nástroj prestavala a rozšírila firma Rieger. Vzdušnice vymenila za kužeľkové, pričom však použila pôvodné Buckowove píšťalnice, pridala 10 registrov a hraciu traktúru hlavného stroja vybavila barkerovou pákou, ktorá pri pripnutí vedľajších manuálov ťahá aj traktúry týchto. Počas prvej svetovej vojny neboli prospektové píšťaly zrekvirované, počas druhej svetovej vojny boli viaceré prospektové píšťaly poškodené črepinami a po vojne vymenené. Cennému nástroju, na ktorom sa realizovali pred rokom 1989 aj organové koncerty, v súčasnosti chýba pravidelná údržba.

1861-1864, Karl Buckow, Ján Rumpel – novostavba

Trojmanuálový organ s pedálom s mechanickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami staval viedenský organár Carl Buckow. Po jeho smrti v roku 1864 organ dostaval Ján Rumpel.

1898, Rieger – generálna prestavba

Prestavba a zväčšenie organa, opus 649. V katalógu firmy: ** 649 Komorn (neu konstruiert und vergroßert 1898, tri man.). Rieger použil organovú skriňu a väčšinu píšťalového materiálu z trojmanuálového organa viedenského organára Carla Buckowa z r. 1864.

2008, Ján Valovič – oprava

Oprava barkerovej páky a prekožovanie jedného z plavákových mechov.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2002
RIEGER TESTVÉREK / cs. és. k. udvari – orgona – gyár / Jägerndorf és Budapest. Opus / 649.
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principal16´Flauto Fundamento16´
Bourdon16´Geigenprincipal
PrincipalDoppelflöte
HohlflöteViola grave
DoppelflöteGamba
RohrflöteOctave
GemshornFüllflöte
FugaraQuinta2 2/3´
OctaveSuper Octave
Flöte4´ (ext.)Cornett 3x2 2/3´
GemshornProgressiv 3-4x 
Quinta2 2/3´Mixtur 3x 
OctaveClarinette
Grande-Progressiv 3-5x  
Cornett 3-4x   
Scharf 3x  
Trompete  
-----   
III. manuál (C – f3; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Flûte d´amourBass Contra32´
Viola di GambaPrincipal16´
SalicionalSubbass16´
GeigenprästantFlötenbass16´
Flaute dolceViolon16´
FlautinoGrand Nasard10 2/3´
Cornettino 2-3x1 1/3´Principal
OboëBassflöte
Vox humanaCello8´ (ext.)
  Nasard5 1/3´
  Octave
  Posaune16´

Spojky: I.M.z.P., II.M.z.I., III.M.z.I., II.M.z.P.
Pevné kombinácie: Tutti, Mf.I.M., F.I.M., Mf.II.M., F.II.M., F.III.M., Forte-Pedal
Pomocné zariadenia: Crescendo-Decrescendo, Schweller III. Man. (žalúzie), Tremolo

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)