Veselé, okres Piešťany
Kostol sv. Bartolomeja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (6+2)


1895, Vincent Možný – novostavba

Údaje na hracom stole. Pod stredným prospektovým píšťalovým poľom je napísaný letopočet: 1895. Organ nebol prestavaný.

2000-2001, Vladimír Gazdík – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Mozsny Vincze / Orgona épitész / Pozsony
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
PrincipalSubbas16´
DugottOktávbas
Salicional  
Octáva  
Fuvola  
Mixtura 3x  

Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

* = v súčasnosti len jednoradový priebežný register v 2´ polohe

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)