Huty, okres Liptovský Mikuláš
Kostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)


okolo 1870, neznámy organár, Karol Kyseľ – novostavba

Organ neznámeho organára. Architektúra skrine poukazuje na dielo organárskej dielne bratov Kyseľovcov z posledného obdobia ich tvorby. Nástroj bol pôvodne určený pre r. kat. kostol vo Valaskej Dubovej (okres Ružomberok). Okrem nahradených prospektových píšťal, novej Mixtúry, mechu a dodatočne pribudovaného tremola sa nachádza v pôvodnom stave.

Píšťalový fond je s výnimkou Mixtúry pôvodný. Nástroj nepochádza z továrenskej výroby, ale je tu badateľná detailná práca menšej organárskej dielne. Tento fakt potvrdzujú ručne letované kovové píšťaly, ako aj opracovanie tenkého plechu organového kovu, z ktorých sú vyrobené. Podobne aj kvalita materiálu, opracovanie drevených častí nástroja a píšťal poukazujú na dielňu zakladajúcu si tradičných organárskych postupoch. Najmä na dispozícii je vidno ako sa organár snažil vysporiadať so zvukovo-estetickými kritériami romantizmu. Jeho sláčikové registre (Gamba 8´, Fugara 4´) majú veľmi mäkkú intonáciu a širšiu menzúru, s akými sa môžeme stretnúť aj v organoch M. Šaška. Veľmi nápadne tu pôsobí principálový zbor vybudovaný až po 2´polohu s Kvintou 2 2/3´. Tento fakt, ako aj ďalšie stavebné riešenia poukazujú, že organár vyrástol ešte na neskorobarokovej tradícii. Škoda len, že sa nezachovala pôvodná mixtúra. Z nej by sa dali zistiť ďalšie dôležité informácie.

80. r. 20. stor., neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol koncom 80. rokov 20. storočia prenesený z r. k. kostola v obci Valaská Dubová (okres Ružomberok) do súčasnej lokality.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Nahradený prospekt, nový čerpací a zásobovací mech, dobudované Tremolo, prestavaná Mixtura (nové píšťaly, zloženie zborov, repetície).

Prieskum: Marek Cepko, 2003
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
PrincipálSubbas16´
KrytOktávbas
GambaOktáva
Oktáva  
Flauta  
Fugara  
Kvinta2 2/3´  
Superoktáva  
Mixtúra 3x1 1/3´  

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Technický popis vo formáte PDF

SKRIŇA

umiestnenie: na zadnej empore na osi symetrie

 

HRACÍ STÔL

samostatne stojaci pred organovou skriňou, na osi symetrie

manuálová klaviatúra: rozsah C – f3 chromaticky, 54 klávesov; obvyklá farebnosť; obloženie dlhších klávesov: biela umelá hmota; kratšie klávesy: čierne drevo

pedálová klaviatúra: rozsah C – h chromaticky, 24 klávesov; rovnobežná – plochá; dlhšie klávesy:

lakované drevo; kratšie klávesy: drevo striekané na čierno 

ovládanie registrov a pomocné zariadenia: drevené tvarované manubriá po oboch stranách man. klaviatúry, označené na čelách v nepôvodných porcelánových krúžkoch s nepresnými názvami

 

VZDUCHOVÁ SÚSTAVA

mechy: zásobný: plavákový (novší), v podstavci org. skrine; čerpací: klinový bez faldu (novší) s pákou na ľavej bočnej stene podstavca

elektrické čerpadlo vzduchu: -

 

Poznámky / stav organa:

Organ sa používa, je v zlom stave. Poškodili ho najmä nedávne neodborné zásahy. Píšťalový fond je s výnimkou Mixtúry pôvodný. Nástroj nepochádza z továrenskej výroby, ale je tu badateľná detailná práca menšej organárskej dielne. Tento fakt potvrdzujú ručne letované kovové píšťaly, ako aj opracovanie tenkého plechu organového kovu, z ktorých sú vyrobené. Podobne aj kvalita materiálu, opracovanie drevených častí nástroja a píšťal poukazujú na dielňu zakladajúcu si na tradičných organárskych postupoch. Najmä na dispozícii je vidno, ako sa organár snažil vysporiadať so zvukovo-estetickými kritériami romantizmu. Jeho sláčikové registre (Gamba 8´, Fugara 4´) majú veľmi mäkkú intonáciu a širšiu menzúru, s akými sa môžeme stretnúť aj v organoch M. Šaška. Veľmi nápadne tu pôsobí principálový zbor vybudovaný až po 2´polohu s Kvintou 2 2/3´. Tento fakt, ako aj ďalšie stavebné riešenia poukazujú, že organár vyrástol ešte na neskorobarokovej tradícii. Škoda len, že sa nezachovala pôvodná mixtúra. Z nej by sa dali zistiť ďalšie dôležité informácie.

Organ by si zaslúžil podrobný organologický prieskum a najmä skoré odborné reštaurovanie.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)