Bačkovík, okres Košice-okolie
kostol ev. a. v.

Organový pozitív I / 6


2. pol. 19. stor., Andrej Zimmer – novostavba

Autorstvo je pravdepodobné: podľa architektúry skrine, tvaru a usporiadania prospektu, dispozície. Píšťalový fond z veľkej časti pôvodný.

neznámy rok, neznámy organár – prestavba

Prestavba vzduchovej sústavy: zrejme vymenený mech, namontované elektrické čerpadlo vzduchu, pridané tremolo.

Prieskum: Juraj Slovík, 2016
Manuál (C – c3, 49 tónov)
Kopula
Principál
Flauta
Oktáva
Superoktáva
Mixtura 2x

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)