Bacúch, okres Brezno
Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)


Organ Josefa Matěja Wunša (Sušice) z obdobia prvej štvrtiny 20. storočia. Je možné, že organ bol na súčasné miesto prenesený z niektorej lokality v južných Čechách. Nástroj má čiastočne pozmenenú dispozíciu.

1. štvrtina 20. stor., Matěj Josef Wunš – novostavba

1. desaťročie 21. stor., neznámy organár – prestavba

Pôvodný register Oktáva 4´ prebudovaný na 2´ polohu (Dolce (?) 2´), prestavba a obnova ovládacích prvkov na hracom stole.

Prieskum: Marek Cepko, 2011
M. J. WUNŠ STAVITEL VARHAN / V SUŠICI
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicionál  
Flauta  
Dolce  
Kvinta šumivá 2x2 2/3´  

Spojky: I / P
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Tremolo

Tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická; kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)