Banská Bystrica – Stred, okres Banská Bystrica
Katedrála sv. Františka Xaverského

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 34/32 (9+8+10+7/5)


2003, Kánský-Brachtl, Krnov – novostavba

Podľa projektov B. Plánskeho.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
I. manuál (C – a3, 58 klávesov)II. manuál (C – a3, 58 klávesov)
Bourdon16´Kopula maior
PrincipálPrincipál
KrytFlauta minor
GambaSeskvialtera 2x2 2/3´ + 1 3/5´
OktávaOktáva
Flauta špicatáKvinta1 1/3´
Flauta lesnáSuperoktáva
Mixtúra 4-5x Dulcian
Trúbka  
-   
III. manuál (C – a3, 58 kl., žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Flauta rúrkováPrincipálbas16´ (ext.)
SalicionálSubbas16´
Vox coelestisOktávbas
Nočný rohKvintbas5 1/3´
FugaraChorálbas 2x4´ + 2´
Nasard2 2/3´Fagot16´
PrincipálTrúbka8´ (trans. I. m.)
Tercia1 3/5´  
Akúta 4x   
Hoboj  

Spojky: mechanické: II/I, I/P, II/P; elektrické: III/I, III/I 16´, III/P
1024 setzerových kombinácií, sekvencér
Pevné kombinácie: PL, T
Pomocné zariadenia: žalúzie III. man., reg. crescendo (valec), Vyp. crescedna, Vyp. jazykov, Vyp. trúbky, Tremolo II. m., Tremolo III. m.

Tónové traktúry mechanické (okrem Principálbasu, Oktávbasu a Trúbky), registrové elektrické; zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)