Veľký Kamenec, okres Trebišov
Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6/4 (5/3+1)


1913, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1913 (podľa katalógu bol nástroj postavený pre obec Hrboltová).

1914, neznámy organár – údržba

Nápis na pravej bočnej stene organovej skrine: Kovacs Janos / (ťažko čitateľný nápis) 1914 (?) ... 24

1951, neznámy organár – údržba

Nápis na pravej bočnej stene organovej skrine: Pattér (Pallér?) Endre1951 IV. Ló...

neznámy rok, neznámy organár – údržba

Nápis ceruzkou na vzduchovom kanáli vo vnútri organovej skrine: NAGY VINCE

2006, Gabriel Ružbarský – generálna oprava

Pečiatka na vzduchovom kanáli vo vnútri organovej skrine.

Prieskum: Juraj Slovík
Opus 1913 Rieger Ottó Budapest
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
Bourdon  
Salicional  
Octava4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  

Spojky: Pedálcopula, Oktávkopula
Pevné kombinácie: Mezzoforte, Forte

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)