Kunova Teplica, okres Rožňava
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3)


Na nástroji sú dodnes viditeľné vojnové škody (priestrely skrine i píšťal v druhej svetovej vojne).

okolo 1865, Ludwig Mooser – novostavba

Organ bol postavený pravdepodobne súčasne s obnovou kostola. Časti nástroja sú označené literou M a číslom, ako to je u Moosera zvykom.

1997, neznámy organár – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2000
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1 / C – H)
PrincipalSupbass16´
PordonOctav
SalicionalViolon
Octav  
Spitzflöte  
Sup. Octav  
Mixtur 3x  
Physharmonica*  

* = jazýčkový (harmóniový) register

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)