Banská Bystrica – Stred, okres Banská Bystrica
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu – Koncertná sála

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (5+5+2)


1944, Kuhn Orgelbau, Männedorf – novostavba

Nástroj bol postavený pre neznámu lokalitu.

1995, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Prenesenie a postavenie organa na novom mieste - v Kaplnke sv. Františka v Ebikone (Švajčiarsko). Prepracovanie traktúr a umiestnenie hracieho stola na novom mieste.

2016, Peter Franzen – premiestnenie nástroja

Organ prevezený do Banskej Bystrice a postavený v koncertnej sále konzervatória (rovnako ako stál v Ebikone – bolo potrebné len trochu skrátiť výšku organovej skrine, aby sa zmestil do sály).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2020
ORGELBAU / TH. KUHN A.G. / MÄNNEDORF
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipalGedecktSubbass16´
SpitzflöteRohrflöteFlöte
OktaveSuavial  
NachthornOktave  
Mixtur 4-5x1 1/3´Larigot1 1/3´  

Spojky: II.-I., I.-P., II.-P.
Pevné kombinácie: TT.

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)