Nitra – Mlynárce, okres Nitra
Kostol sv. Cyrila a Metoda

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 23/22 (8+10+5/4)


okolo 1947, Otokár Vážanský – novostavba

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2020
OTAKÁR VÁŽANSKÝ / Stavba organov a sklad klavírov / NITRA
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Bourdon16´Principal rohPrincipalbas16´
PrincipalKryt hrubýSubbas16´
Flauta dutáGambaEchobas16´ (trans. I)
SalicionalVox angelika8´+ 4´Oktavbas
OktavaFlauta koncert.Flautabas
Flauta tibiaNočný roh  
SuperoktavaKvinta flautová2 2/3´  
Mixtura 4-5xFlauta bloková  
  Tercia1 3/5´  
  Mixtura 3-5x  

Spojky: II-I 8´, II-I 4´, II-I 16´, I-I 4´, II-II 4´, II-II 16´, I-P 8´, II-P 4´; G.K. (generálna kopula - spojka)
Voľná komibnácia: V.K.
Pevné kombinácie: P., M.F., F.
Pomocné zariadenia: žalúzie II. man., registrové crescendo, vypínač crescenda, Z.R.R. (zapínač ruč. registrov), AAP. (automatický anulátor pedálu), Tremolo (II. man.)

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)