Veľaty, okres Trebišov
Kostol Mena Panny Márie

Jednomanuálový organ bez pedála I / 5/3


1905, Rieger – novostavba

Gebrüder Rieger, opus 1216.

Prieskum: Juraj Slovík, 2016
Cs. és kir. udvari-Orgona-gyár – Rieger – Budapest – Opus 1216.
Manuál (C – f3, 54 klávesov)
Principál
Födött
Salicion
Octava 4´ (ext.)
Dolce4´ (ext.)

Spojky: Oktávkopula
Pevné kombinácie: Forte
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)