Kordíky, okres Banská Bystrica
Kostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív I / 5


1. pol. 18. stor., neznámy organár – novostavba

Postavený pre špitálsky kostol v Hlohovci (neskôr zbúraný).

1890, Matej Vavro – prestavba

Podľa rozsiahleho maďarského nápisu vo vnútri organovej skrine. Ostrihomský organár Matej (Mátyás) Vavro čiastočne pozmenil dispozíciu aj prospekt.

1923, Elek Törzsök – oprava

1929, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ pri zbúraní špitálskeho kostola v Hlohovci predaný do Kordík.

Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Kopula maior
Flauta
Principál
Kopula minor
Oktáva

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)