Plavecký Mikuláš, okres Malacky
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


1898, József Angster – novostavba

Opus 297 (údaje v skrini organa a v katalógu firmy). Hrací stôl je nesprávne označený firemným štítkom Otakára Vážanského z Nitry.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli neskôr nahradené.

neznámy rok, Otokár Vážanský – oprava

Organ je na pôvodnom hracom stole označený plechovým firemným štítkom: OTAKÁR VÁŽANSKÝ / stavba organov a sklad klavirov / NITRA. Je úplne isté, že napriek jeho firemného štítku Vážanský organ nestaval, ani neprerábal – nahradené sú len počas 1. svetovej vojny zrekvirované prospektové píšťaly, všetky ostatné časti sú pôvodné. Vážanský pravdepodobne organ len opravil.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Bourdon  
Gamba  
Silvestrina  
Pr. Octav  
Flauta travers  
Superoctav  

Spojky: pedálová spojka
Pevné kombinácie: Piano, Forte
Pomocné zariadenia: Žalúzie (celý organ)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)