Leopoldov, okres Hlohovec
Kostol sv. Ignáca z Loyoly

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)


60. r. 19. stor., Martin Šaško st. – novostavba

Pôvod organa nie je písomne doložený, no podľa architektúry organovej skrine a technického riešenia ide o nástroj brezovského organára Matrina Šaška st. z konca prvého obdobia jeho tvorby, čiže z polovice 19. storočia (2. polovica 50. rokov?). Organ bol pôvodne vstavaný do stredového oblúku zadnej empory.

koniec 20. stor., Vladimír Gazdík – generálna oprava

Reštaurovanie organa a prestavba (oprava, čistenie, ladenie, intonácia, konzervovanie nástroja). Organová skriňa bola z akustických dôvodov posunutá dopredu k zábradliu chóru, pred oblúk na empore (pozmenené usporiadanie pedálovej vzdušnice a mechov vo vnútri skrine – pred oblúkom stojí vzdušnica manuálu, pod oblúkom mech a za oblúkom vzdušnica pedála), dodané boli nové prospektové píšťaly a elektrické čerpadlo vzduchu. Reštaurovanie organovej skrine vykonali v roku 1998 akademickí sochári Ján Gazdík, Bohuš Vilím a Michal Staudt.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSubbas16´
GedecktOctavbas
SalicionalViolonbas
Octava   
Fugara  
Superoctava   
Quinta1 1/3´  
Mixtura 3x  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)