Kopčany, okres Skalica
Kostol sv. Štefana Uhorského

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9/5 (7/4+2/1)


1890, Rieger – novostavba

Opus 288 (údaje na hracom stole). V katalógu firmy je nástroj uvedený pod nesprávnym opusovým číslom: op. 287 Kopcsán 1890. Organ nebol prestavaný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Kirchen – Concert – Orgel – und Harmonium Fabrik / IN JÆGERNDORF GEBRÜDER RIEGER OEST. SCHLESIEN // Opus / 288
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSubbass16´
GedecktOctavbass8´ (ext.)
Salicional  
Octave4´ (ext.)  
Flöte4´ (ext.)  
Dolce4´ (ext.)  
Mixtur 3x2 2/3´  

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)