2. pol. 17. stor., neznámy organár – novostavba

70. r. 19. stor., Ludwig Mooser – novostavba

Prieskum: Marek Cepko, 2006