Ľubica, okres Kežmarok
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 20/13 (10/7+6/4+4/2)


1903, Rieger – novostavba

Opus 997 (údaj na hracom stole). V katalógu firmy je nástroj uvedený pod rovnakým opusovým číslom: * (op.) 997 Leibitz 1903.

okolo 2004, Peter Franzen – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Cs. és kir. udvari – orgona – gyár – Rieger Testvérek Jägerndorf és Budapest – Opus 997
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´HegedüprincipálSubbass16´
PrincipálCsőfuvolaViolon16´
VaitfuvolaVoix célesteOctavbass8´ (ext.)
Födött8´ (ext.)Octave4´ (ext.)Cello8´ (ext.)
GambaAeoline  
SalicionálVioline2´ (ext.)  
Octava4´ (ext.)    
Fuvola4´ (ext.)    
Octava    
Mixtura 4x2 2/3´    

Spojky: Pedálcopula I, Pedálcopula II, Octávcopula I, Octávcopula II, Manuál-Kopula
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
Pomocné zariadenia: Crescendo (balančná páka)

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)