Medzev, okres Košice-okolie
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 12 (6+4+3)


1892, József Angster – novostavba

Opusové číslo sa na hracom stole nenachádza – podľa zoznamov dostupných na internete ide o opus 162.

neznámy rok, Július Guna – oprava

Podľa historických záznamov na webovej stránke mesta Medzev bola počas pôsobenia farára Antona Schoberwaltera realizovaná oprava firmou Guna Gyula - továreň na organ a harmonie z Prešova, ktorá vymenila 27 píšťal, opravila manuál a vyčistila a vyladila organ.

Prieskum: František Beer, Jozef Vaško, 2022
Kizárólagos szabadalom. Angster Jozsef. Pécsett.
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalSalicionalViolon16´
Flauta concav.SilvestrinaSubbass16´
FugaraPileata dolceApertabass
Pr. OctavFlauta travers  
Flauta tibia    
Mixtur 4x2 2/3´    

Spojky: P S I.M, P S II.M, MAN. KOP. II-I
Pevné kombinácie: Forte
Pomocné zariadenia: Žalúzie (celý organ), Viberation

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)