Myjava, okres Myjava
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 25 (12+6+7)


1870, Martin Šaško st. – novostavba

Údaj na hracom stole. Organ nebol prestavaný.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

po 1. sv. vojne, Josef Melzer – oprava

Nahradenie zrekvirovaných prospektových píšťal novými zinkovými.

1958, Jaroslav Juřík – údržba

Čisteno ladeno roku 1958 20. 4. Jar. Juřík a Oldřich (ďalšie priezvisko nečitateľné).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Martin Sásko / organár / v Brezové
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – c1, 25 klávesov)
PrincipalPrincipalPrincipal Bass16´
Flaut MajorFlaut MajorSub Bass16´
HohlflöteDulcianaQuint Bass10 2/3´
FugaraOctavaOctav Bass
Viola di GambaDolceViolon
SolicinalMixtur 3xQuint Bass5 1/3´
Octava  Violin
Flaut Minor    
Fugara    
Octava    
Cornett 2x2 2/3´    
Mixtura 5x1 1/3´    

Spojky: oktávová spojka I. man. (c – h subspojka / c1 – f2 superspojka), manuálová spojka II. man. / I. man.
Pomocné zariadenia: Tremolo, Vypínač vyrovnávacieho mecha na vzduchovom kanáli

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)