Pečovská Nová Ves, okres Sabinov
Kostol sv. Ondreja

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


1870, Jozef Kolbay, Kolbayovci – novostavba

Organ bol pôvodne postavený pre r. kat. kostol v Spišskom Podhradí (okres Levoča). Informácie o organárovi a roku postvenia pochádzajú z nápisu na kryte ventilovej komory.

1912, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol prenesený z r. k. kostola v Spišskom Podhradí (okres Levoča) do súčasnej lokality pravdepodobne v roku 1912, keď si tamojšia cirkevná obec zadovážila nový dvojmanuálový organ firmy Rieger.

1961, Štefan Gábor, Remesloslužby Košice – generálna oprava

Generálna oprava z dnešného pohľadu nástroju skôr uškodila. Oprava, čistenie ladenie, impregnovanie píšťal. Bolo inštalované elektrické čerpadlo vzduchu, pribudlo tremolo, upravený bol aj hrací stôl, vymenená bola klaviatúra pedálu a časť kovových píšťal. Najväčšiu škodu spôsobili nátery drevených častí nástroja a píšťal, pod ktorými zostal pôsobiť aktívny drevokazný hmyz.

Nápisy na kryte ventilovej komory: Generálna oprava, ventilátor, Tremolo, impregnovanie píšťal atď. Št.Gábor, Košice; Pracovali Kne??, Pruchner, Ruščin

Nápis na kruhovom ukazovateli výšky zásobného mechu: OM-DEK GÁBOR, KOŠICE / 1961, III

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Josephus Kolbay / Orgelbauer / Váralyiesius / Fecit 1870
Manuál (C – d3, 51 klávesov)Pedál (C – h / C – H)
PrincipalApertabass16´
GedecktOctavbass
Salicional  
Octava  
Flöte  
Quinta2 2/3´  
Superoctava  
Mixtur 3x1 1/3´  

Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)