Poltár, okres Poltár
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)


Zaujímavý nástroj organára a výrobcu klavírov, ktorý pôsobil v Bratislave.

1871, Johann Fazekas – novostavba

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Prospektové píšťaly zrekvirované koncom 1. svetovej vojny boli pri nasledujúcej oprave nahradené menej hodnotnými zinkovými.

neznámy rok, Július Guna – oprava

Oprava spojená s výmenou pôvodného mecha za nový plavákový.

1999, Michal Káčerík – oprava

Väčšia oprava. Nové obloženie manuálových klávesov (z umelej hmoty), montáž nového elektrického čerpadla vzduchu, čistenie a ladenie. Kolaudácia sa uskutočnila 8. 3. 1999.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, Marek Cepko
FAZEKAS JÁNOS / 18 PESTEN 71
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSubbass16´
Flauto princ.Octavbass
Octav  
Flauto dolce  
Superoctav  
Mixtura 2x  
Eoline*  

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = harmóniový jazykový register v hracom stole

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)