Poprad – Veľká, okres Poprad
Kostol sv. Jána, apoštola

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 17 (7+7+3)


1652, neznámy organár – novostavba

Pôvodne jednomanuálový organ bez pedála mal pravdepodobne 6 registrov. Z organa sa zachovala len organová skriňa.

30./40. r. 20. stor., Július Guna – novostavba

Jednomanuálový 6-registrový organ s pedálom (5+1) postavený do staršej upravenej skrine. Nástroj mal pneumatické traktúry a výpustné vzdušnice.

2009, Gabriel Bies – novostavba

Dvojmanuálový 17-registrový organ s pedálom postavený do čiastočne zachovanej (prehĺbenej) historickej organovej skrine z r. 1652. Nástroj bol kolaudovaný 22. augusta 2009 a požehnaný 23. augusta 2009.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2009
dielňa Bies / OPUS 05 / s Božou pomocou na Jeho chválu
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálKopulaSubbas16´
FlautaSalicionálPrincipálbas
OktávaKopulaFagot16´
Roh kamzíkovýSeskvialtéra 2x2 2/3´  
Kvinta 2 2/3´Flauta špicatá  
SuperoktávaKvinta1 1/3´  
Mixtúra 3x1 1/3´Hoboj*  

Spojky: II-I, I-P, II-P
Zvukové zariadenia: Slávik
Tremolo II

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* = neobsadený register

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)