Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava
Hrad Krásna Hôrka – hradná kaplnka

Organový pozitív I / 7


Pozornosť si zaslúži zvláštne pripevnenie píšťalníc na vzdušnicu, nie pomocou vrutov, ale drevenými klinkami. Zrejme boli počas súčasnej opravy urobené aj zmeny v dispozícii. Píšťalový fond posledných troch kovových registrov je síce starší, ale iste nie celkom pôvodný. Registre Kvinta 1 1/3´ a najmä Sedecima zvykli v slovenskom barokovom organárstve repetovať, repetície v mixtúre sú iste nepôvodné.

2. pol. 18. stor., neznámy organár – novostavba

Nástroj bol postavený pravdepodobne súčasne so stavbou kaplnky.

koniec 20. stor., Pavol Baxa st. – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Copula
Principál
Copula minor
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Sedecima
Mixtúra 2x2/3´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)