Šaštín-Stráže – Šaštín, okres Senica
Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

Päťmanuálový organ s pedálom V / P / 90 (13+14+14+16+11+19+3)


1771, Jan Výmola st. – novostavba

Dvojmanuálový 23-registrový organ postavený pre pútnický kostol v Šaštíne. Patrónom kostola bol panovnícky dvor a organ bol darom Márie Terézie.

Dispozícia organa podľa zápisu z r. 1802:
Hlavný stroj
Principál 8´, Waldflaut 8´, Portunflet 8´, Salicionál 8´, Vox humana 8´, Octava 4´, Fl. humana 4´, Unda maris 4´, Quinta 3´, Superoctav 2´, Cymbell 3x, Mixtura 5x
Pozitív
Flauta major 8´,Principál 4´, Flaut minor 4´, Nassat 3´, Octava 2´, Mixtura 3x
Pedál
Subbas 16´, Principál 8´, Octavbas 8´, Superoct. Bas 4´, Cornettbas 3x
Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

neznámy rok, František Harbich – oprava

1950, Rieger-Kloss, Krnov – novostavba

Opus 3113. Podľa údajov firmy: 3113 - 50 pk V/92/91 Šaštínske Stráže, bazilika, Senica, ek II/14 (druhý hrací stôl), pk II/16 (tretí hrací stôl). Nový nástroj bol postavený do podstatne rozšírenej barokovej organovej skrine. Dispozíciu a menzúry navrhol prof. Ernest Zavarský. Organ nebol prestavaný.

2001-2003, Petr Stehlík – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál – Pozitív (C – c4, 61 klávesov)II. manuál – Hlavný stroj (C – c4, 61 klávesov)III. manuál – Predný stroj (C – c4, 61 kl.; žalúzie)
KrytPrincipál Bas16´Kvintadéna16´
KvintadénaPrincipál Diskant16´Principál
Copula majorBurdon16´Burdon
PrincipálPrincipálFlauta harmonická
Copula minorFlauta dutáGamba
Sesquiealtera 2x2 2/3´Roh kamzíkovýOktáva
OktávaOktáva medenáFlauta lesná
Flauta lesnáFlauta rúrkováNazard2 2/3´
Larigot1 1/3´Kvinta špicatá2 2/3´Superoktáva
PikoloSuperoktávaTercián 2x 
Akúta 4x Kornet 3-5x Septima1 1/7´
Roh krivýMixtúra 5x Roh nočný
ŠalmajTrúbkaMixtúra 5x 
  ClaironTrúbka harmonická
-     
IV. manuál – Sólový stroj (C – c4, 61 kl.; žalúzie)V. manuál – Chórový stroj (C – c4, 61 kl.; žalúzie)Pedál (C – g1, 32 klávesov)
Burdon16´PrincipálPodstávbas32´
PrincipálKrytBas principálový16´
KrytSilvestrínaKontrabas16´
Dulcián flautaVox angelika8´+ 4´Subbas16´
Chvenie 2xSuaviálBurdonbas16´
PrincipálFlauta rúrkováNazard veľký10 2/3´
Flauta koncertnáKvintadéna2 2/3´Principál
Nazard2 2/3´Nočný rohBas krytý
Flauta zobcováSesquiealtera 2x Flauta chorálová
Tercia1 3/5´Mixtúra 3-4x Kvinta5 1/3´
Mixtúra 6x Vox humannaBas chorálový
Cimbál 3x   Kvintadéna
Dulcián16´  Flauta plochá
Hoboj  Flauta šumivá 5x 
Vox humanna  Pozón16´
Cink  Dulcián16´
    Trúbka basová
    Clairon
    Cornettino
-     
Pedál pre chórový organ
Subbas16´    
Echobas16´    
Fugara    
      

Spojky: II/I, III/I, IV/I, I/II, III/II, IV/II, V/II, IV/III, V/IV, I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P, IV/P 4´
Voľné kombinácie: 4
Pevné kombinácie: PP, P, MF, F, FF, PL, TT
Pomocné zariadenia: Žalúzie III, Žalúzie IV, Žalúzie V, Žalúzie pedál, Crescendo, Nastaviteľný Anulátor Pedálu, Automatický Anulátor Pedálu, Vypínače jednotlivých jazykov, Generálny vypínač jazykov, Tremolo III, Tremolo lento IV, Tremolo vivo IV, Tremolo V

Elektropneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)