Skalica, okres Skalica
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+6+4)


1649, Johann Wöckherl – novostavba

Organ postavil viedenský organár Johann Woeckherl spolu s tovarišmi Daniel Bauerom, Ignácom Pfeiferom a Jozefom Zolnayom. Po početných opravách a prestavbách sa organ zachoval až do r. 1926, kedy nástrojovú časť bez dokumentácie zlikvidovali. Zvyšky starého organa predali na verejnej dražbe. Cínový principál, ktorý bol od r. 1649 ozdobou prospektu hlavnej organovej skrine, údajne darovali skalickým františkánom.

1791, Valentín Arnold – prestavba

Čiastočná prestavba a rozšírenie o 6-registrový zadný pozitív. Od dostavby pozitívu mal organ 21 registrov, na hlavnom stroji a pedáli 15 a na pozitíve 6. Prospekt malej organovej skrine z r. 1791 sa zachoval až do dnešných čias a spolu s píšťalnicou je vystavený v budove fary.

1927, Josef Melzer – novostavba

Nová nástrojová časť postavená v r. 1927 do čiastočne starých skríň. Od pôvodného nástroja bola o 5 registrov väčšia. Napriek tomu sa už čoskoro po postavení organa ozývali hlasy tvrdiace, že po zvukovej stránke do kostola nestačí. Preto Melzer v r. 1928 nástroj rozšíril o ďalšie štyri registre, ktorých umiestnenie si vyžiadalo opätovné rozšírenie a dostavbu pôvodnej organovej skrine. Organ mal výpustné vzdušnice a pneumatické traktúry. Jeho stav sa napriek nákladnej oprave, elektrifikácii traktúr a následným projektom na jeho zväčšenie o tretí manuál, ďalej zhoršoval a nakoniec nebol schopný ďalšej prevádzky.

90. r. 20. stor., Slovorgan Hlohovec – prestavba

Elektrifikovanie traktúr, nový (trojmanuálový) hrací stôl.

2006-2007, Michael Walcker-Mayer – novostavba

Opus 5942. Novostavba nástrojovej časti do zreštaurovaných organových skríň (1649, 1791). Organ sa používa od 8. decembra 2007, keď bol požehnaný.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2007
Orgelbau M. Walcker-Mayer
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
PrincipálCopulaSubbass16´
FlautoPraestantOctavbass
OctavFloeteOctavbass
FlautoPrincipalFagott16´
Quint2 2/3´Quint1 1/3´  
OctavKrummhorn  
Terz1 3/5´    
Mixtur 3x1 1/3´    
Trompete    

Spojky: Pos zu Hw, Hw zu Ped, Pos zu Ped
Pomocné zariadenia: Cimbelstern, Tremolo II

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)