Špania Dolina, okres Banská Bystrica
Kostol Premenenia Pána

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (8+4)


1751, Martin Podkonický – novostavba

1837, František Medrický – údržba

Zaznamenané ladenie organa, ktoré urobil učiteľ František Medrický.

zač. 20. stor., Jozef Hardoník – oprava

70. r. 20. stor., Organa Kutná Hora – prestavba

Rozsiahla úprava: firma dodala nový hrací stôl, chromatizovala spodné oktávy manuálu aj pedála, v manuáli rozšírila rozsah v diskante po a3, v pedáli po d1, prídavky stáli na pneumatických kužeľkových vzdušniciach. Našťastie pôvodná dispozícia ostala neporušená.

2004, Michal Káčerík – oprava

Oprava, ktorá mala za cieľ vrátiť nástroj do pôvodného stavu.

2018-2019, Kánský-Brachtl, Krnov – generálna oprava

Kompletná obnova nástroja (rekonštrukcia, reštaurovanie). Kolaudácia 27. júla 2019.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Costructit / Martinus Potkonicky / Organopagus Neosoliumss / Anno Dommini
Manuál (C – c3, krátka sp. oktáva, 45 kl.)Pedál (C – c1, krátka sp. oktáva, 21 kl.)
PrincipalSubbass16´
Voice humana italicaOctavbass
Copula majorOctava pedal
Octava PrincipalisCornett pedal 3x
Gemshorn minor  
Quinta major2 2/3´  
Superoctava  
Mixtur 3x1 1/3´  

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)