Stará Turá, okres Nové Mesto n.Váhom
kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (8+5+5)


1874, Martin Šaško st., Ján Šaško – novostavba

Organ nebol zásadne prestavaný.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

20. r. 20. stor., neznámy organár – oprava

Vymenené boli rekvirované prospektové píšťaly, register Kvinta 2 2/3´ bol nahradený Rohom kamzičím 8´.

1935, Jaroslav Juřík, Bořivoj Kolek – údržba

Text na hracom stole: Pucovali a štimovali organ / dňa 21. mája 1935 / Boř. Kolek / Uh. Brod.

Text na kryte ventilovej komory: 26. 5. 1935 / Juřík Jaroslav / & / Kolek Bořivoj / organári / Uherský Brod / na MORAVĚ.

60. r. 20. stor., Pavol Baxa st. – oprava

Oprava a rozšírenie. Na I. manuálu bol pridaný register Oktáva 2´.

1984, Marian Alojz Mayer, Imrich Szabó – oprava

V dispozícii bola obnovená Kvinta 2 2/3´.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f, 18 klávesov)
PrincipalFlautaPrincipal Bass16´
HohlflöteSalicinalSubbass16´
GambaPrincipalOctav Bass
OctavaFugaraViolon
HohlflöteOctavaViolin
Quint2 2/3´    
Octava*    
Mixtura 5x    

Spojky: Manual Copula, Octav Copula (c – h subspojka / c1 – f2 superspojka)
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

* register stojí na pridanej pneumatickej kužeľkovej vzdušnici

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)