Trenčín – Stred, okres Trenčín
Kostol Narodenia Panny Márie

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 16 (7+6+3)


koniec 18. stor., neznámy organár – novostavba

Z organa sa zachovala len organová skriňa.

1930, Rieger – novostavba

Opus 2480. Podľa katalógu firmy je nástroj uvedený pod nesprávnym opusovým číslom: * 2489 Trenčín. Organ je postavený do peknej barokovej organovej skrine, ktorá bola neskôr podstatne rozšírená.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2004
Opus 2480 / RIEGER
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Violin principálSubbas16´
PrincipálFlétna koncertnáCello
PortunálEolinaRoh nočný4´ (trans.)
SalicionálFugara  
OktávaRoh nočný  
Kvinta2 2/3´Superoktáva  
Mixtura 5x1 1/3´    

Spojky: I 4´, II 4´, II 16´, II/I 4´, II/I 16´, II/I 8´, I/P 8´, II/P 8´
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte
Pomocné zariadenia: Žalúzie II. man., Crescendo, Vypínač crescenda, Vypínač ručných registrov, Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)