Vrbovce, okres Myjava
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 13 (9+4)


1853, Martin Šaško st. – novostavba

Údaje podľa farského archívu. Pôvodne postavený pre starý kostol.

1878, Martin Šaško st. – premiestnenie nástroja

Prenesenie nástroja do nového kostola. Šasko pritom nahradil klaviatúry na zadnej stene nástroja novým, samostatným vpredu stojacím hracím stolom.

1959, Jaroslav Juřík, Bořivoj Kolek – oprava

Záznam na kryte hracieho stola: Opravovali a ladili Juřík a Kolek 3. decembra 1959.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalSubbass16´
Flauta MajorOctav Bass
SalicinalQuinta5 1/3´
PrincipalViolin
Dulciana  
Fugara  
Quinta2 2/3´  
Superoctava  
Mixtura 4x1 1/3´  

Spojka: manuálová oktávová spojka (c – h subspojka, c1 – f2 superspojka)
Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)