Zlatá Idka, okres Košice-okolie
Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)


okolo 1850, Andrej Zimmer – novostavba

Pôvodne 8-registrový pozitív (bez pedála) vznikol krátko po roku 1852. Podľa architektonico-výtvarného riešenia organovej skrine je pravdepodobne dielom organára Andreja Zimmera.

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Zrekvirované prospektové píšťaly boli neskôr nahradené.

20. storočie, neznámy organár – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Pôvodne organový pozitív bol rozšírený o dva pedálové registre (dobudovaná vzdušnica pedála s registrami Subbass 16´ a Oktavbass 8´), pribudli nové mechy (pôvodné mechy boli umiestnené v podstavci organovej skrine) a nový hrací stôl s elektrickým syntetizérom v podobe druhého manuálu (je možné, že pôvodný hrací pult bol vstavaný do zadnej steny nástroja). Pôvodná krátka veľká oktáva bola schromatizovaná a tónový rozsah sa rozšíril o chýbajúce tóny vo veľkej oktáve (pribudovaná malá vzdušnica s tónmi Cis, Dis, Fis, Gis). Dobudované bolo pneumatické tremolo.

Pred prestavbou stál organ pravdepodobne uprostred empory pri zábradlí.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – d3, 51 klávesov)Pedál (C – d1 / C – H)
GedecktSubbass16´
FlöteOctavbass
Principal  
Flöte  
Octava  
Quinta 1 1/3´  
Superoctava  
Mixtur 2x  

Spojky: I/P
Tremolo

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)