Hažlín, okres Bardejov
Kostol Povýšenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8/6 (7/5+1)


pravdepodobne 1922, Rieger – novostavba

Opus 2125.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Prestavba a rozšírenie. Premiestnenie organa v rámci chóru, pridaný register Doublett, nahradenie pôvodných mechov.

1994, František Vitéz, Jola Štefušová – generálna oprava

Niektoré zásahy spomenuté vyššie mohli byť vykonané v rámci tejto opravy.

Prieskum: Marek Cepko, 2014
Opus 2125 RIEGER
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbass16´
Kryt  
Gamba  
Salicional  
Oktáva4´ (ext.)  
Flétna4´ (ext.)  
Doublett 2x(2 2/3´) + 2´  

Spojky: Man./Ped., Super-Oktáv
Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)