Poliakovce, okres Bardejov
Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 5 (4+1)


2. pol. 20. stor., neznámy organár – novostavba

Malý 5-registrový mechanický organček neznámeho pôvodu, poskladaný z viacerých použitých komponentov. Hrací stôl a vzdušnica manuálu môžu pochádzať z konca 19. storočia.

Prieskum: Marek Cepko, 2014
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – h, 24 klávesov)
KrytSubbas16´
Principál  
Oktáva  
Kvinta1 1/3´  

Spojky: I/P

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)