Zborov, okres Bardejov
Kostol sv. Margity Antiochijskej

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 12 (9+3)


1889, Rieger – novostavba

Opus 243.

2. pol. 20. stor., neznámy organár – prestavba

Prestavba a úprava dispozície. Nový zásobný mech, register Superoctava 2´ preintonovaný na Piccolo 2´, dodané pneumatické Tremolo.

Prieskum: Marek Cepko, 2014
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´Violonbass16´
PrincipalSubbass16´
Flûte harmoniqueOctavbass
Gamba  
Salicional  
Octave  
Dolce  
Piccolo   
Mixtur 3x2 2/3´  

Spojky: Pedal-Coppel
Pevné kombinácie: Piano, Mezzo-Forte, Fortissimo
Tremolo

Mechanické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)