Tovarné, okres Vranov nad Topľou
Kostol sv. Jozefa

Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 8 (7+1)


1. štvrtina 20. stor., Matěj Josef Wunš – novostavba

Organ postavený pôvodne pre neznámu lokalitu.

okolo 2010, Jan Kubát – premiestnenie nástroja

Premiestnenie organa z pôvodnej, neznámej lokality.

Prieskum: Marek Cepko, 2014
M. J. WUNŠ, STAVITEL VARHAN / V SUŠICI
Manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipálSubbas16´
Kryt  
Salicionál  
Oktáva  
Flétna  
Superoktáva  
Mixtura 2x1 1/3´  

Spojky: I/P
Pevné kombinácie: Piano, Forte, Pleno

Tónová traktúra mechanická, registrová pneumatická; kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)